Ekoline kamini na pelet

Ekoline kamini na pelet

U ponudi imamo:

  • Kamin na pelet (vazduh) 7 kW
  • Kamin na pelet za centralno grejanje 11 kW
  • Kamin na pelet (vazduh) 10,5 kW
  • Kamin kotao na pelet 10,5 kW
Ekoline kamini na pelet

KAMIN NA PELET (VAZDUH) 7,5 kW

Ekoline kamini na pelet (vazduh) 7,5 kW

Ekoline kamin 7,5 kW širi topao vazduh prostorijom kroz specijane rešetke na prednjoj strani kamina.

Upravljanje kaminom je potpuno automatsko što za rezultat ima visok stepen iskorištenja u sagorevanju a održavanje je jednostavno i brzo.

Kamini EKOLINE imaju mogućnost paljenja pomoću GSM kontrolera što je idealno za vikendice, kuće i stanove u kojima se boravi povremeno.

Maksimalna površina prostora koji se greje: 60 kvadrata.

Kamin imaju garanciju 10 godina.

KAMIN NA PELET ZA CENTRALNO GREJANJE 11 kW

Ekoline kamini na pelet za centralno grejanje 11 kW

Ekoline kamin 7,5 kW širi topao vazduh prostorijom kroz specijane rešetke na prednjoj strani kamina.

EKOLINE kamin 11 kW sa vodenim izmenjivačem za spajanje na instalaciju centralnog grejanja veći deo energije (75%) prenosi na vodu za zagrevanje radijatora a ostatak (25%) na zagrevanje prostorije u kojoj se nalazi prostrujavanjem vazduha kroz rešetke na prednoj strani kamina. U kaminu se nalaze svi elementi centralnog grejanja (pumpa, ekspanziona posuda, ventili, ozrake) tako da je kamin potrebno samo spojiti na cevni razvod za centralno grejanje.

Maksimalna površina grejanog prostora: 100 kvadrata.

Kamin ima garanciju 10 godina.

KAMIN NA PELET (VAZDUH) 10,5 kW

Ekoline kamini na pelet (vazduh) 10,5 kW

EKOLINE kamin na vazduh 10.5 kW je proizvod namenjen za zagrevanje stambeno-poslovnih prostora na ekološki prihvatljiv način. Topao vazduh se širi prostorijom kroz specijalne rešetke na prednjoj strani kamina.

Maksimalna površina grejanog prostora je 100 kvadrata.

Kamin ima garanciju 10 godina.

KAMIN KOTAO NA PELET 10,5 kW

Ekoline kamin kotao na pelet 10,5 kW

EKOLINE kotao kamin 10.5 kW je proizvod namenjen za ugradju u kotlarnicu.Proizvod je izolovan kamenom vunom što omogućava da sva toplota odlazi u sistem centralnog grejanja.

Maksimalna površina grejanog prostora je 100 kvadrata.

Kamin ima garanciju 10 godina.

KAMIN NA PELET (VODA) 10,5 kW

Ekoline kamin na pelet (voda) 10,5 kW

EKOLINE kamin voda 10.5 kW sa vodenim izmenjivačem za spajanje na instalaciju centralnog grejanja. Veći deo energije (75%) prenosi se na vodu za zagrevanje radijatora a ostatak (25%) na zagrevanje prostorije u kojoj se kamin nalazi.

U kaminu kotlu se nalaze svi elementi centralnog grejanja (cirkulaciona pumpa., ekspanziona posuda, ventili, ozrake) tako da ga je potrebno samo spojiti na cevni razvod centralnog grejanja.

Maksimalna površina grejanog prostora je 100 kvadrata.

Kamin ima garanciju 10 godina.